Lomudal® ögondroppar

Används förebyggande och vid allergiska symtom.

Lomudal®

Lomudal® (natriumkromoglikat) ögondroppar förhindrar att ämnen som framkallar inflammation, till exempel histamin, frisätts i ögat. På så sätt motverkas allergisk inflammation i ögat. För bästa effekt tas Lomudal® ögondroppar förebyggande men används även då besvären redan börjat. Lomudal® endospipetter är utan konserveringsmedel och kan användas tillsammans med kontaktlinser.

 • Receptfritt läkemedel 20 mg/ml flaska samt 40 mg/ml endospipetter à 0,35ml
 • Behandlar allergisk ögoninflammation
 • Ögondroppar finns i förpackningar
    - 20mg/ml 5 ml och 13,5 ml droppflaska
    - 40mg/ml 20x1 och 60x1 endospipetter
 • Dos: 1-2 droppar i varje öga 2-4 ggr/dag
 • Ålder: för alla

Läs bipacksedeln noggrant

Lomudal® (natriumkromoglikat) ögondroppar. Receptfritt läkemedel. Används vid behandling av ögonbesvär vid pollenallergi. Finns i 20 mg/ml droppflaska och 40 mg/ml endosbehållare. Vid användning av mjuka kontaktlinser bör endosbehållare utan konserveringsmedel användas. Kontakta läkare om du inte får effekt av läkemedlet inom några dagar.

  För mer information

  Besök www.fass.se