Nasacort® nässpray

En nässpray som är doftfri

Nasacort®

Nasacort® (triamcinolon) är en doftfri nässpray som tillhör en grupp läkemedel som kallas kortikosteroider. Nasacort® används för att behandla allergiska symtom från näsan. Behandling med Nasacort® ska ske regelbundet och det är inte säkert att symtomen försvinner omedelbart utan det kan dröja 3–4 dagar innan besvären minskar. Nasacort® är receptfri från 18 års ålder.

  • Receptfritt läkemedel 55 μg/dos
  • Behandlar allergiska besvär vid säsongsbunden och perenn allergisk rinit
  • Anti-inflammatorisk
  • Nässpray 20ml med 120 doser per förpackning
  • Dos: Startdos 2 spraydoser i varje näsborre 1 gång/dag
  • För vuxna från 18 år

Läs bipacksedeln noggrant

Nasacort® (triamcinolonacetonid) nässpray 55 mikrogram/dos. Receptfritt läkemedel. För behandling av symtom vid säsongsbunden allergisk rinit (hösnuva) för vuxna från 18 år. Du bör ej använda Nasacort® om du är gravid eller ammar. Tala med läkare om du har någon infektion i näsan eller svalget, om du nyligen har genomgått en näsoperation eller har haft en skada eller sår i näsan, om du har haft glaukom eller katarakt.

För mer information

Besök www.fass.se