Allergi

Som allergiker uppvisar man en överkänslighet mot ett eller flera ämnen i vår omgivning, så kallade allergener. Dessa är helt ofarliga för de personer som inte bär på en överkänslighet. Allergier kan delas in i två olika grupper – säsongsbundna och perenna. Pollenallergi är exempel på en säsongsbunden allergi. Överkänsliga personer uppvisar då en allergisk reaktion någon gång under tidig sommar till sen höst när pollenkorn från växter och träd finns i luften. Perenna allergier däremot ger symtom året runt. Till dessa hör till exempel allergi mot pälsdjur och kvalster.

Allergi i vardagen

Det är inte helt ovanligt att personer med allergi tvingas göra stora förändringar i sin vardag och livsstil för att bli av med – eller i alla fall lindra sina allergiska besvär. Korsallergi är en annan typ av allergi där personer som bär på en överkänslighet mot vissa allergener även reagerar på liknande allergiämnen från en annan källa. Pollenallergiker kan till exempel vara överkänsliga mot en hel del olika typer av livsmedel så som nötter och stenfrukter.

Olika allergier bryter ut vid olika tidpunkter. En del allergiska besvär kommer redan vid födseln och växer bort med åren medan andra inträder senare i livet. Vissa allergier är ärftliga, andra inte. Däremot ökar risken att drabbas av allergi om någon i ens familj eller släkt bär på en överkänslighet.

Läge att söka hjälp?

Du kan alltid rådfråga apotekspersonal om du behöver stöd och hjälp med att hantera din allergi. Det finns hjälp att få i form av receptfria läkemedel. Hos vissa utvecklas olika allergiska besvär till astma. Då är det viktigt att bli undersökt och behandlad av en läkare.
Känner du minsta osäkerhet på vilken typ av allergi du har, kontakta din husläkare och be om att få göra en allergiutredning.