Allergipreparat

Allergimedicin

Det finns ett brett utbud av mediciner som lindrar allergiska besvär orsakade av pollen. Även om det är individuellt vilken typ av medicin som verkar bäst, bidrar de alla till att minska den allergiska inflammationen, t ex genom att blockera effekterna av histamin. De receptfria läkemedel som erbjuds består främst av tabletter, nässpray och ögondroppar. För en del räcker det att behandla med en typ av preparat medan andra behöver en kombination. Lider du av andningsbesvär med pipande andning behöver du troligtvis astmabehandling, något som måste utredas av en läkare.

Praktiska råd

  • Det är viktigt att påbörja medicinering så fort de första besvären börjar komma. Medicinen ska tas varje dag, även de dagar då besvären inte är lika påtagliga.
  • Skölj näsan och ögonen ofta med koksaltlösning så att slemhinnorna tvättas rent från pollen och annan smuts.
  • Håll koll på pollenprognosen och tänk på att pollenhalterna ökar när det blåser och är vackert väder.
  • Undvik i den mån det går att träna utomhus när det är rikliga mängder pollen i luften. Vill du ändå ut är tidiga morgnar och sena kvällar i så fall att föredra.
  • Behåll fönster stängda i sovrum och bil så att inte pollen hittar in. Vill du vädra så gör gärna det under morgon eller kväll när pollenhalterna är lägre.
  • Om du varit ute mycket under dagen är det en god idé att skölja håret innan sängdags så att inte en massa pollen följer med till sängen.
  • Bär man linser bör man vara extra försiktig under pollensäsongen då pollen kan lägga sig mellan linsen och ögat. Rådgör med optiker eller apotekspersonal hur du ska gå tillväga.