Printed From:

Pollen

Pollen består av pollenkorn- eller frömjöl som utsöndras från träd och växter i naturen. Det finns många olika typer av pollen och alla har sitt eget utseende och spridningssätt. Det är genom spridningen av dessa korn som bland annat våra växter förökar sig. Men hos vissa personer kan dessa korn även orsaka allergi.

Spridning av pollen

Pollen kan spridas på många olika sätt, till exempel via vind, vatten eller insekter. Björk, gräs och gråbo är exempel på vindpollinerande växter och träd vilket innebär att pollenkornen sprids med vinden och periodvis finns i väldigt stora mängder. Detta är en anledning till att så många reagerar på just dessa sorter.

Pollen som pollen?

Det finns som sagt en hel del olika typer av pollen men de allra vanligaste är björk, gräs, al, hassel och gråbo. Man kan vara allergisk mot någon enstaka sort eller allihop. På så sätt kan allergiker känna besvär vid olika tidpunkter. Vissa känner symtom under kortare perioder medan andra har besvär mer eller mindre hela våren, sommaren och en bit in på hösten. Allt beror på vilken sort och mängd som florerar i luften. Enklaste sättet att hålla sig uppdaterad är genom att studera en pollenprognos.