Pollenprognos

Ett bra sätt att undvika och i största möjliga mån förbereda och skydda sig mot pollen är genom att följa pollenprognoser. Där kan du som allergiker få hjälp med den senaste informationen om vilken typ av pollen som florerar i luften och hur höga halterna är. Då vi har olika temperaturer och förhållanden i vårt avlånga land ser prognosen olika ut beroende på var du befinner dig. Generellt kan man säga att säsongen i södra Sverige börjar två veckor innan Stockholm medan den i norra Sverige börjar någon eller några veckor senare. Här kan du studera hur pollenkalendern ser ut samt läsa mer om hur pollenhalterna är just nu i Stockholm, Göteborg och Malmö.